et en ru

Avaleht

AS Lasila Betoon on asutatud 1. aprillil 1992. Ettevõte kuulub 100% Eesti eraomanikele. Töötajate arv on pea 30 ja peamisteks tegevusaladeks on:

Ettevõtte juhtimist korraldab kolmeliikmeline nõukogu ning jooksvate juhtimisalaste tegevustega on hõivatud

ettevõtte juhataja. Ühe oluliseima investeeringuna on soetatud valtsiga kaevurõngaste tootmisliin, mis võimaldab toota veetihedaid rõngaid erineva läbimõõdu ja kõrgusega. Ettevõtte toodab põhjarõngaid, vaherõngaid, remontrõngaid ja koonuseid, millele paigaldatakse kohe otse malmluuk.

Toodetakse sertifitseeritud kruusa, kruus sõelmeid ja kruuskillustikku.

Asfaltbetoonsegude kvaliteedi tagamiseks ja kaasaegsete segude kasutuselevõtuks on sõlmitud koostöölepingud erinevate partneritega.

Ettevõtte arenguvisiooniks on tulevikku suunatud säästlik areng ja kokkuhoid, tagamaks klientidele optimaalse hinnatasemega vajaminevaid tooteid ja teenuseid.